PL EN


2007 | 4 |
Article title

The Subversions of Grigorii Oster in Soviet and Post-Soviet Times

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО ГРИГОРИЯ ОСТЕРА В СОВЕТСКИЕ И ПОСТ-СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА Резюме Григорий Остер (1947-) - один из самых популярных детских писателей России. В его книгах темы, образы и язык популярной культуры успешно переплетается с лучшими тради-циями игровой поэзии, которую он унаследовал от Корнея Чуковского, Самуила Маршака, поэтов ОБЭРИУ, Бориса Заходера, Эдуарда Успенского и других талантливых детских поэтов. Художественный прием Остера - прикол. И в советские и в пост-советские времена приколы Остера учили юных читателей критически смотреть на окружающий мир. Остер создал свою собственную жанровую и стилистическую постмодернистскую идиому, которая отражает большие изменения не только в постсоветской детской литературе, но и во всей российской культуре.  TWÓRCZOŚĆ GRIGORIJA OSTERA W CZASACH RADZIECKICH I POSTRADZIECKICH Streszczenie Grigorij Oster (1947–) to jeden z najpopularniejszych Rosyjskich pisarzy dziecięcych. W jego książkach tematy, obrazy i język kultury popularnej skutecznie splata się z najlepszymi tradycjami poezji dziecięcej, które odsyłają do twórczości Kornieja Czukowskiego, Samuiła Marszaka, poetów OBERIU, Borisa Zachodera, Eduarda Uspienskiego i innych utalentowanych poetów dziecięcych.Artystycznym chwytem Ostera jest przytyk. Zarówno w okresie radzieckim, jak i postradzieckim przytyki Ostera uczyły młodych czytelników krytycznego spojrzenia na otaczający ich świat. Oster stworzył własny gatunkowy i stylistyczny postmodernistyczny idiom, który odzwierciedla zmiany nie tylko w postsowieckiej dziecięcej literaturze, ale w całej rosyjskiej kulturze.
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2007-10-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2007-issue-4-article-3801
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.