PL EN


2008 | 2 |
Article title

Kryzys mentalności radzieckiej w latach 60. XX wieku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
KRYZYS MENTALNOŚCI RADZIECKIEJ W LATACH 60. XX WIEKU Streszczenie Autor artykułu poejmuje próbę przedstawienia radzieckich lat sześćdziesiątych jako unikal-nej sytuacji historycznej, która powstała w rezultacie produktywnego kryzysu świadomości społecznej, ukształtowanej w czasach stalinowskich. Problem kryzysów mentalnych zostaje poddany dogłębnej analizie z punktu widzenia typologii i dynamiki historycznej tejże świa-domości. Ekzemplifi kacją produktywności „TY-świadomości”, otwartej na zmiany i zdolnej do przekształceń, mogą posłużyć m.in. takie zjawiska jak: kult przyjaźni i piosenki autorskie. Szczególnie doniosłą rolę w procesie kształtowania percepcji świata charakterystycznej dla lat sześćdziesiątych odegrały ballady Bułata Okudżawy. SOVIET MENTAL CRISIS OF 1960S Summary The epoch of “thaw” (1956–1968) is being analyzed in the article as the epoch of a pro-ductive mental crisis. The ‘He-conscience’ loss of its culture-forming functions doesn’t lead straight to the growth of egocentrism and compromise duplicity of 1970–1980s, but gives rise to the culture of the convergent ‘You-conscience,’ a bright example of it being Bulat Okudzhava’s poetry.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2008-03-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2008-issue-2-article-3752
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.