PL EN


2008 | 3 |
Article title

„Nie był ani radzieckim, ani antyradzieckim pisarzem - szedł swoją drogą…”. Władimir Makanin w oczach krytyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
 „NIE BYŁ ANI RADZIECKIM, ANI ANTYRADZIECKIM PISARZEM - SZEDŁ SWOJĄ DROGĄ…” - WŁADIMIR MAKANIN W OCZACH KRYTYKI Streszczenie Artykuł omawia recepcję twórczości Władimira Makanina. Działalność literacka autora została przedstawiona z perspektywy szczególnego odbiorcy utworu, jakim jest krytyk literacki. Niniejsza praca stanowi próbę zarysowania charakteru krytycznoliterackich re-akcji poświęconych twórczości pisarza. Zarys ten ma służyć m.in. odpowiedzi na pytanie o fenomen Makanina, którego proza, niezależnie od polityczno-społecznych uwarunkowań, cieszyła się i nadal się cieszy nieustanną popularnością. „HE WAS NEITHER A SOVIET, NOR AN ANTI-SOVIET WRITER - HE CHOSE HIS OWN WAY…” - VLADIMIR MAKANIN IN THE EYES OF BOOK REVIEWERS Summary This article is devoted to perception of Vladimir Makanin’s work. Over 40 years of his literature activity is presented from the point of view of a particular book reader - a book reviewer. This work is an attempt to specify the nature of critical-literary articles on Makanin’s work. This outline is to be helpful in fi nding an answer to the question on the writer’s phenomenon, whose stories, regardless of social and political circumstances, have always enjoyed popularity. 
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2008-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2008-issue-3-article-3737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.