PL EN


2008 | 3 |
Article title

Nazwy partii politycznych w przekładzie polsko-rosyjskim i rosyjsko-polskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
NAZWY PARTII POLITYCZNYCH W PRZEKŁADZIE POLSKO-ROSYJSKIM I ROSYJSKO-POLSKIM Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów tłumaczenia nazw partii politycznych w prasie rosyjskiej i polskiej. Autorka zwraca uwagę na trudności przy zastępowaniu po-szczególnych części wspomnianych nazw ich bezpośrednimi odpowiednikami leksykalnymi. Poza tym zostały przedstawione także inne sposoby wprowadzania do tekstu nazw partii politycznych, takie jak abrewiacja w języku wyjściowym lub docelowym oraz transkrypcja przekładowa. THE NAMES OF POLITICAL PARTIES IN POLISH-RUSSIANAND RUSSIAN-POLISH TRANSLATION Summary The aim of the article is to present the methods of translation of the names of political parties in Russian and Polish press. The author focuses on diffi culties of replacing several parts of the names by their lexical equivalents. Besides the other methods of introduction the names of political parties into the text such as abbreviation in the source and target language and transcription have been presented.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2008-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2008-issue-3-article-3740
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.