PL EN


2009 | 2 |
Article title

Język kulturowego pluralizmu i polityki wielokulturowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
LANGUAGE OF CULTURAL PLURALISM AND MULTICULTURAL POLICY Summary The aim of this study is to challenge the problem of the formation of national identity through a prism of language and language policy. Cultural basic models have been established for the language policy: common public language model, which views language policy as a primarily tool for nation building and views that common language to be shared by all citizens; and language maintenance model (public institutes recognize the right of separate groups to be able to use their own minority languages as a tool for the state dialogue). In the present paper, the policy dilemmas facing the European Union and the more important documents of the EU on problems of the rights of national minorities and its language policy are analyzed. The study includes a concise dictionary of multicultural policy. JĘZYK KULTUROWEGO PLURALIZMU I POLITYKI WIELOKULTUROWEJ Streszczenie Celem tego artykułu jest podjęcie problemu powstawania tożsamości narodowej przez pryzmat języka oraz polityki w tym zakresie. Dla polityki językowej ustanowiono podstawowe modele kulturowe: model powszechnego języka społecznego, który postrzega politykę językową jako podstawowe narzędzie budujące naród i według którego ten powszechny język powinien być udziałem wszystkich obywateli; model podtrzymania języka (instytucje publiczne uznają prawo mniejszości narodowych do używania własnych języków w ramach dialogu państwowego). W artykule analizie zostały poddane dylematy polityczne Unii Europejskiej w tym zakresie oraz przedyskutowane są ważniejsze dokumenty UE na temat praw mniejszości narodowych a także jej polityki językowej. Do niniejszego badania dołączony jest zwięzły glosariusz obejmujący terminy z dziedziny polityki wielokulturowej.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2009-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2009-issue-2-article-3702
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.