PL EN


2009 | 3 |
Article title

Obraz Kuźmy Pietrowa-Wodkina Śmierć komisarza jako zwieńczenie tematu śmierci w malarstwie srebrnego wieku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
OBRAZ KUŹMY PIETROWA-WODKINA ŚMIERĆ KOMISARZA JAKO ZWIEŃCZENIE TEMATU ŚMIERCI W MALARSTWIE SREBRNEGO WIEKU Streszczenie Znakomity obraz Pietrowa-Wodkina Śmierć komisarza zwykło się uważać za jedno z pierwszych dzieł realizmu socjalistycznego, jednak w tym artykule jest on traktowany jako płótno, które odzwierciedla w aspekcie fi lozofi cznym tragedię społeczeństwa rosyjskiego pierwszych trzech dekad XX wieku. Artysta wykorzystuje w nim skomplikowane, wielopoziomowe kombinacje symboli i metafor, wykorzystując możliwość niejednoznacznej interpretacji tych tropów. Pietrow-Wodkin jawi się niczym zagadkowa wyspa srebrnego wieku zagubiona w odmętach radzickiej rzeczywostości. Widz staje się tu świadkiem powolnego umierania owej pełnej sprzeczności przedrewolucyjnej epoki i przekształcania się jej w Wiek Żelaza. THE PAINTING „THE DEATH OF KOMISSAR” BY K.S. PETROV-VODKIN AS THE COMPLETION OF THE SUBJECT OF DEATH IN THE SILVER AGE PAINTING Summary A famous picture of Petrov-Vodkin The Death of Komissar was considered earlier as one of the fi rst works of the Socialistic Realism, but in this article it is examined as an  image, which has been philosophically refl ected the tragedy of Russian society of  the fi rst quarter of XX century. The artist comes running to diffi cult multilevel combinations of symbols and metaphors, leaning on the possibility of ambiguous interpretation of artistic tropes. Master appears as a certain enigmatic island of The Silver Age in the center of a raising  wave of The Soviet reality. The audience become a witness of the dying of this contradictory pre-revolution epoch in  the Iron Age. 
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2009-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2009-issue-3-article-3682
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.