PL EN


2009 | 4 |
Article title

Roald Mandelsztam - poeta rosyjskiego undergroundu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ROAL’D MANDEL’SHTAM - A POET OF RUSSIAN UNDERGROUND Summary The article represents a sketch about the life and work of not so widely known poet Roal’d Charl’sovich Mandel’shtam (1932–1961), one of those who is considered to be the father of the Russian poetic underground. His creative work is remarkably infl uenced by the Silver Age culture, and his unique poetry is marked by the liberal combination of lyricism and tragic character, heroic spirit and subtle irony. ROALD MANDELSZTAM - POETA ROSYJSKIEGO UNDERGROUNDU Streszczenie Artykuł jest szkicem o życiu i twórczości zapomnianego, przedwcześnie zmarłego poety, jednego z rosyjskich poets maudits, reprezentanta rosyjskiego undergroundu z przełomu lat 50. i 60. XX wieku.(1932–1961). Odnowił on w swej oryginalnej twórczości przerwaną w ZSRR więź z kulturą Srebrnego wieku, wykorzystując w szczególności poetyckie do-świadczenia Lwa Gumilowa. Tragizm i liryzm, podniosłość i ironia, heroizm i psychiczna zapaść, rozważania o Bogu i wieczności a tuż obok szara, plugawa codzienność - oto cha-rakterystyczne cechy i motywy tej poezji, niekiedy dorównującej talentem utworom Osipa Mandelsztama, z którym Roalda łączy jedynie nazwisko. 
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2009-10-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2009-issue-4-article-3670
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.