PL EN


2010 | 2 |
Article title

Aktualizacja konceptu ‘pamięć’ w staroobrzędowym Synodyku wojnowskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
AKTUALIZACJA KONCEPTU ‘PAMIĘĆ’ W STAROOBRZĘDOWYM SYNODYKU WOJNOWSKIM Streszczenie W artykule została zbadana aktualizacja konceptu ‘pamięć’, czyli jego materialne wyrażenie w tekście. Za materiał badawczy posłużył specjalny rodzaj literatury religijnej - synodyk - wyrażający pamięć o zmarłych i służący do wypominków. Metodą analizy ram i statystycznej metody badawczej został wyodrębniony sztuczny tekst, który jest główną formą aktualizacji konceptu ‘pamięć’ w Synodyku Wojnowskim. To, z kolei, pozwoliło na wydzielenie z konceptu ‘pamięć’ subkonceptu - wspominanie zmarłych. UPDATING THE CONCEPT OF ‘MEMORY’ IN THE OLD BELIEVERS’ SINODIK FROM WOJNOWO Summary In the article updating the concept of ‘memory’ was analysed through its material expres-sion in the text. The analytical material consisted of a special kind of religious literature, sinodik, which is an expression of remembrance about the dead and was used to mention them in prayers. With the application of frame analysis and statistic methods of research an artifi cial text was delineated, which is the main form of updating the concept of ‘memory’ in the Sinodik from Wojnowo. In turn, it allowed to differentiate a new subconcept from the latter one, i.e. mentioning the dead in prayers.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2010-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2010-issue-2-article-3650
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.