PL EN


2011 | 1 |
Article title

Próba zespołowej lektury sztuki Olega Bogajewa Baszmaczkin. Gogol jako „wspólnotowa nieświadomość” (Natalia Szrom) Akakiusz Akakiewicz Baszmaczkin i Baszmaczkin: lingwokoncep-tualne poró

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
AKAKY AKAKIEVICH BASHMACHKIN AND BASHMACHKIN: THE LINGUAL AND CONCEPTUAL COMPARISON OF THE FICTIONAL IMAGES-CONCEPTS Summary The conceptual bases of the central fictional images-concepts and their associative potential are revealed in the article on the comparative basis. Special attention is paid to the specifics of the associative and semantic zones of the concepts. The associative sphere is formed and analyzed on the basis of the data received from the associative experiment, conducted in the group of Master program students-linguists of the Department of Slavistics in the University of Latvia. The experiment revealed broad specter of individual associations, personal meanings, which accompany the central images-concepts and their semantic similarities and differences. AKAKIUSZ AKAKIEWICZ BASZMACZKIN I BASZMACZKIN: LINGWOKONCEPTUALNE PORÓWNANIE ARTYSTYCZNYCH OBRAZÓW-KONCEPTÓW Streszczenie W artykule wydobyte zostały konceptualne podstawy głównych artystycznych obrazów--konceptów i ich potencjał asocjacyjny. Autorka koncentruje się na specyfice asocjacyjno-semantycznych stref konceptów. Sfera skojarzeniowa określona została na podstawie danych eksperymentu przeprowadzonego w grupie magistrantów, studentów lingwistyki na slawistyce Uniwrsytetu w Rydze. Eksperyment wykazał szerokie spektrum indywidualnych skojarzeń, jednostkowych sensów towarzyszących głównym obrazom-konceptom oraz ich semantyczne podobieństwa i różnice.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011-01-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2011-issue-1-article-3601
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.