PL EN


2011 | 1 |
Article title

Gialli, Gogol, Tołstoj, Czechow, Maupasant itd.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
GIALLI GOGOL, TOLSTOY, CHEKHOV, MAUPASSANT, ETC. Summary The article considers film adaptations in the terms of spectatorial regime, which enables the bifurcation of two impressions - literary and cinematic ones. It suggests that there are certain genres of films, which due to their “attraction” (in the terms of Tom Gunning) features and conventions of production, distribution and consumption block or at least significantly limit the very possibility of bifurcation. The giallo movies of Mario Bava explicitly (paratextually) claiming their relation to Gogol, Tolstoy, and other rather virtual authors are the examples of thus understood limited or blocked bifurcation. GIALLI GOGOL, TOŁSTOJ, CZECHOW, MAUPASANT ITD. Streszczenie Zazwyczaj problem ekranizacji sytuowany jest w ramach porównawczej narratologii, zaś efektem analizy okazuje się stwierdzenie większego lub mniejszego podobieństwa/rozbieżności strategii kreowania znaczenia. W niniejszym artykule ekranizacja traktowana jest jako szczególny typ lub też strategia odbioru, w procesie którego zachodzi bifurkacja dwóch rodzajów wywierania wrażenia na odbiorcy - literackiego i filmowego. W centrum uwagi autorki znajdują się filmy Mario Bavy traktowane jako przykład gatunku giallo, który na skutek zastosowanych w nim „atrakcyjnych” (termin Toma Gunninga) chwytów i konwencji produkcyjnych oraz w zakresie dystrybucji i odbioru, nakłada ograniczenia na formułę ekranizacji i faktycznie doprowadza do jej zablokowania.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011-01-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2011-issue-1-article-3603
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.