PL EN


2011 | 4 |
Article title

Nostalgia za komunizmem: problemy socjalne a językowy obraz rzeczywistości we współczesnej prasie rosyjskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
NOSTALGIA ZA KOMUNIZMEM: PROBLEMY SOCJALNE A JĘZYKOWY OBRAZ RZECZYWISTOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE ROSYJSKIEJ Streszczenie Autorka objęła obserwacją artykuły publicystyczne dotyczące rosyjskiego życia społecznego, aby ustalić, w jaki sposób przejawia się w nim nostalgia za komunizmem. Skupiła się na kilku wybranych gazetach o zasięgu ogólnorosyjskim odgrywających rolę opiniotwórczą. Okazuje się, że w potocznym mniemaniu Rosjan komunizm to utracone bezpieczeństwo i potężne mocarstwo, gwarancja pracy, dobrego wykształceniaб opieki medycznej równości. Uczucie tęsknoty za komunizmem, np. w kręgu inteligencji rosyjskiej, potęgują rozczarowanie przemianami ustrojowymi, zubożenie społeczeństwa rosyjskiego, wszechobecna agresja, korupcja, także procesy kryminalizacji, które zachodzą we wszystkich sferach życia społecznego, a nawet we współczesnym języku rosyjskim. Jednakże „postkomunistyczna melancholia” Rosjan to tak naprawdę tęsknota nie za komunistycznym ustrojem, lecz za „rosyjskimi wartościami”, za świetnością rosyjskiej kultury i „języka Puszkina i Tołstoja”. NOSTALGIA FOR COMMUNIZM: SOCIAL PROBLEMS AND THE LINGUISTIC IMAGE OF LIFE IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN PRESS Summary The focus of the article is the analysis of the linguistic image of Russian society created by journalists of the Russian influential newspapers. The sociological polls showed widespread disenchantment with capitalism. Nostalgia for communism has important roots. First, it is the longing for safety. Basically people do find life is better but not quite as good as they expected it to be. In Russia many felt better off economically under communism. In addition, nostalgia for communism in some part is a result of positive memories related with youth - for many Russians period of Soviet Union is time of their childhood and youth. Matter of “post-communist melancholy” is also a devotion to the Russian cultural values, and to “the language of Pushkin and Tolstoy.”Nostalgia for communism can be perceived as one of the “unresolved problems” that will need to be dealt with in the future together with unemployment, wide gaps in social and educational status etc.
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2011-10-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2011-issue-4-article-3563
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.