PL EN


2012 | 3 |
Article title

Udział aspektu czasownikowego w kształtowaniu znaczenia modalnego w wypowiedzeniu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Władimir Klimonow Университет им. Гумбольдта, Berlin, Germany klimonow@web.de   UDZIAL ASPEKTU CZASOWNIKOWEGO W KSZTAŁTOWANIU ZNACZENIA MODALNEGO W WYPOWIEDZENIU Streszczenie Na podstawie analizy głównych znaczeń modalnych w wypowiedzeniach z czasownikami niedokonanymi i dokonanymi w czasie teraźniejszym we współczesnym języku rosyjskim autor wyprowadza wniosek, że w standardowych kontekstach modalność bazowa (czyli agentywna) jest połączona z aspektem niedokonanym, a modalność epistemiczna (czyli lokutywna) z aspektem dokonanym THE CONTRIBUTION OF THE VERBAL ASPECT TO THE SHAPING A MODAL MEANING IN A UTTERANCE Summary Based on the analysis of main modal meanings in utterances with imperfective and perfective present forms in modern Russian, the author make the conclusion that in standard modal contexts base (or agentive) modality is linked with imperfective aspect whereas epistemic (locutive) modality is linked with perfective aspect. 
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2012-10-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2012-issue-3-article-3531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.