PL EN


2013 | 2 |
Article title

Eklektyzm religijny w prozie Ludmiły Ulickiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Monika Knurowska Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Poland PRZ.RUS@op.pl   EKLEKTYZM RELIGIJNY W PROZIE LUDMIŁY ULICKIEJ Streszczenie Jedną z charakterystycznych cech prozy Ludmiły Ulickiej jest eklektyzm religijny. Jego istota polega na tym, że pisarka próbuje z elementów różnych tradycji religijnych (w szczególności chrześcijaństwa i judaizmu) i norm etycznych stworzyć pewną uniwersalną hierarchię wartości moralnych, obowiązujących w relacjach międzyludzkich.Ulicka, kreśląc portrety bohaterów poszukujących tożsamości religijnej i sensu życia, tworzy określoną koncepcję człowieka, w której kładzie nacisk na duchowy wymiar jego egzystencji, a jednocześnie na wagę i znaczenie norm etycznych i religijnych w literaturze. RELIGIOUS ECLECTICISM IN THE PROSE OF LUDMILA ULITSKAYA Summary one of the unique features of Ludmila Ulitskaya’s prose is religious eclecticism. Its essence lies in the author’s aspiration to create a certain universal hierarchy of moral values and ethical standards, governing interhuman relationships, from elements of various religious traditions (Christianity and Judaism in particular).Sketching the portraits of her protagonists in search of their religious identity and sense of life, Ulitskaya creates a specific concept of man wherein she puts emphasis on the spiritual dimension of human existence and, at the same time, stresses the importance and significance of ethical and religious standards in literature. 
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2013-issue-2-article-3490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.