PL EN


2013 | 3 |
Article title

Ideologiczny koncept „prezydent Rosji” we współczesnym rosyjskim felietonie politycznym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Żanna Słsdkiewicz Uniwersytet Gdańsk, Gdańsk, Poland filzs@ug.edu.pl   DEOLOGICZNY KONCEPT „PREZYDENT ROSJI” WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM FELIETONIE POLITYCZNYM Streszczenie W artykule autorka analizuje pojęcie konceptualnego obrazu świata, konceptu i ideologemu. Felieton polityczny stanowi część dyskursu publicystycznego, który możemy zakwalifikować jako typ dyskursu perswazyjnego. Felieton ma zawsze modus ideologiczny i zakłada publiczną ważność. Strategicznym zadaniem felietonisty jest przekonanie odbiorcy do swoich racji. Odbiór przez adresata i interpretacja informacji, zawartej w tekście, następuje poprzez jej konceptualizację. W związku z tym, skrupulatne i przemyślane opracowanie podstawowych konceptów w tekście publicystycznym jest fundamentalnie ważne. Artykuł przedstawia ideologiczne wypełnienie konceptu „prezydent Rosji” w ośmiu formach. IDEOLOGICAL CONCEPT “PRESIDENT OF RUSSIA” IN THE MODERN RUSSIAN POLITICAL FEUILLETON Summary In this article the author examines the notion of a conceptual picture of the world, the concept and ideology. Political feuilleton is part of the journalistic discourse qualifying as persuasive type of discourse. It always has an ideological mode and assumes public interest. The strategic feuilletonist’s task is to convince the reader the rightness of author’s world view. Understanding the information available to the individual is by its conceptualization. In this regard, the careful study of the basic concepts in a journalistic text is fundamentally important. This paper describes a content-conceptual filling of of the ideological construct “President of Russia” in the eight forms.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013-06-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2013-issue-3-article-3476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.