PL EN


2013 | 3 |
Article title

Sposoby woalowania negatywnej oceny denotatów w wypowiedziach władz rosyjskich

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Adam Jaskólski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland PRZ.RUS@op.pl   SPOSOBY WOALOWANIA NEGATYWNEJ OCENY DENOTATÓW W WYPOWIEDZIACH WŁADZ ROSYJSKICH Streszczenie Pozytywna autoprezentacja jest jedną z podstawowych strategii komunikacyjnych w dys­kursie politycznym. Polega ona m.in. na neutralizacji oraz osłabieniu własnych negatywnie ocenianych właściwości. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyrażenia językowe, które najczęściej występują w wypowiedziach władz rosyjskich i które zawierają konsta­tacje negatywnie ocenianych działań władzy lub negatywnie ocenianych stanów rzeczy w państwie. Zdaniem autora są one używane w celu neutralizacji lub osłabienia negatywnej oceny danego fragmentu rzeczywistości. Zostały wyróżnione typy wyrażeń językowych, a następnie przedstawiona analiza ich użyć. LINGUISTIC MEANS OF HIDING AND WEAKENING NEGATIVE CHARACTERISTICS IN THE RUSSIAN LEADERSHIP SPEECHES Summary A favourable presentation of one’s own political camp belongs to major communication strategies in political discourse. One of its major goals is to hide or to weaken one’s negative characteristics. The author attempts to describe several types of lexical units most frequently used by the Russian leadership in speeches. These include the constatation concerning one’s own negative doings. The author presents the typology of the lexical units and then analyses their most common uses in the Russian leadership speeches.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013-06-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2013-issue-3-article-3478
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.