PL EN


2014 | 2 |
Article title

Obraz, symbol, fakt w ortodoksyjnej hymnografii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ałła Kamałowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland aaka46@rambler.ru   W artykule rozważa się problem traktowania kategorii prawdy w tekstach hymnograficznych. Teoretyczno-metodologiczną podstawę badania stanowi filozofa Piotra Struvego traktującego prawdę w perspektywie irracjonalizmu. Obiektem analizy są dwa teksty hymnograficzne: Akafist świętemu Mikołajowi oraz Nabożeństwo ku pamięci świętych męczenników Makkawejskich, ich nauczyciela Elezjasza i ich matki Sołomonii. Autorka pokazuje, że fakty historii chrześcijaństwa w tekstach hagiograficznych są interpretowane jako prawdziwe. Materiał badawczy pozwala autorce wyciągnąć wnioski o kulturowej determinacji prawdy.  In the article the problem of knowledge of the truth is solved on texts of gimnographia. The philosophical base of research was made by ideas of the Russian philosopher Peter Struve about the truth as systems and about understanding of the truth as due and real. In the article the Acathistus to Sacred Nikolay and Memory to Cacred brothers Makkaveyam in Minei for August are analyzed. The author shows how in hagiographical texts the facts of Christian history, which are perceived as true, are registered and are not called in question. The material of research allows the author to draw a conclusion about cultural determina-tion of the truth.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014-03-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2014-issue-2-article-3408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.