PL EN


2014 | 2 |
Article title

Prawda ludowa i jej rola w konstruowaniu rosyjskiego dyskursu anarchicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Michaił Martynow Московский педагогический государственный университет, Moskva, Russian Federation PRZ.RUS@op.pl   Celem artykułu jest badanie semantyki „prawdy ludowej” i ustalenia jej roli w procesie konstruowania rosyjskiego dyskursu anarchicznego. Autor pokazuje, że stałe sensy kulturowe kategorii „prawda” określają niektóre osobliwości rosyjskiego anarchizmu. Za materiał badawczy posłużyły teksty kluczowych postaci rosyjskiego anarchizmu (Michaiła Bakunina, Piotra Kropotkina), a także teksty, np. ulotki, manifesty czy programy rosyjskich anarchistów końca XIX - początku XX ww. The paper considers the concept of “the national truth” and its role in designing the Rus-sian anarchical discourse. The author shows that cultural meanings of the truth that define some features of the Russian anarchism. Object of the analysis is the group of texts of key representatives of anarchical thought in Russia (Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin), and also some texts of leaflets, manifestos and p
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2014-issue-2-article-3409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.