PL EN


2015 | 1 |
Article title

Топос дома в пространственно-временном континууме русской драматургии ХХ века

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
TOPOS DOMU W STRUKTURZE CZASOPRZESTRZENNEJ DRAMATU ROSYJSKIEGO XX WIEKU Topos domu w strukturze czasoprzestrzennej dramatu rosyjskiego XX wieku uwidacznia tendencje rozwojowe procesu literackiego, właściwości obrazu człowieka i społeczeństwa w twórczości m.in. Antona Czechowa, Michaiła Bułhakowa, Maksima Gorkiego, Marii Arbatowej, Nikołaja Kolady, Ksienii Dragunskiej, olgi Michajłowej, Wasilija Sigariewa, Niny Sadur i in. W artykule dokonano analizy zjawiska redukcji toposu dworu do toposu antydomu i bezdomności, by zobrazować procesy upadku społeczeństwa. Svetlana Goncharova-Grabovskaya TOPOS OF HOME IN THE SPACE-TIME CONTINUUM OF RUSSIAN DRAMA OF 20TH CENTURY Topos of home is the element of space-time continuum of Russian drama of 20th century which reveals the tendencies of literary development, the features of image of person and society in the works of such authors as Anton Chekhov, Mikhail Bulgakov, Maksim Gorky, Maria Arbatova, Nikolay Kolyada, Ksenya Dragunskaya, olga Mikhaylova, Vasily Sigarev, Nina Sadur, etc. The reduction of topos of home is traced from a homestead to an anti-home and homelessness as a reflection of social, moral and ethical decrease of society.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016-04-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2015-issue-1-article-4600
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.