PL EN


2015 | 1 |
Article title

Пространство в авторской интерпретации братьев Пресняковых (на примере пьесы ПАБ)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
PRZESTRZEŃ W AUTJRSKIEJ INTERPRETACJI BRACI PRIESNIAKOWÓW (NA PRZYKŁADZIE SZTUKI ПАБ) Artykuł zawiera omówienie koncepcji przestrzeni w sztuce Pub olega i Władimira Priesniakowów. Materiał badawczy, przeanalizowany w kontekście współczesnych badań nad związkami przestrzennymi w literaturze i kulturze, ukazuje wieloznaczeniowość i wielopłaszczyznowość przestrzeni w utworze rosyjskich dramaturgów. Autorka zwraca uwagę na zależności między budową przestrzeni a przedstawieniem mechanizmów funkcjonowania państwa oraz podkreśla istotną rolę kodów kulturowych w kształtowaniu relacji przestrzennych w utworze. Umiejętne zestawienie tych kodów z nowymi prze-strzeniami pozwala na zdemaskowanie absurdów władzy. THE AUTHOR’S INTERPRETATION OF SPACE BY PRESNYAKOV BROTHERS (PLAY ПАБ) The article presents the attempt to discuss the concept of space in the play Паб by oleg and Vladimir Presnyakov. The material, analyzed in the context of contemporary researches concerning space connections in the literature and culture, proves being ambiguous and multiplanar. The author pays attention to the interrelation between constructing the space and presenting the mechanisms of state functioning as well as emphasizes the crucial role of the cultural codes in shaping the spatial relations in the play. Skillful comparison of those codes with new spaces allows to expose the absurdity of power. 
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015-01-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2015-issue-1-article-4604
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.