PL EN


2015 | 2 |
Article title

РУССКИЙ ЭЗОТЕРИЗМ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ГДАНЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕДОГМАТИЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
EZOTERYZM ROSYJSKI W BADANIACH GDAŃSKIEGO LABORATORIUM NIEDOGMATYCZNEJ DUCHOWOŚCI Tradycje ezoteryzmu zachodniego wyznaczają obszar badań grupy naukowców działających w Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w latach dziewięćdziesiątych utworzono pracownię badawczą skupiającą uczonych z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, do której w niedługim czasie dołączyli także naukowcy z innych ośrodków. Obecnie w skład zespołu wchodzą uczeni z polskich uczelni, a także z Rosji, Ukrainy, USA, Szwecji i Niemiec. Autorka omawia dzieje powstania grupy badawczej i charakteryzuje główne nurty badań oraz sfery działalności Laboratorium, szczególną uwagę poświęcając najnowszemu projektowi naukowemu, w którym biorą udział członkowie pracowni. Projekt ten obejmuje badania unikalnych dokumentów związanych z działalnością Towarzystwa Antropozoficznego w Rosji, które zostały zgromadzone przez Ludwiga A. Nowikowa (1933–2005), a następnie przekazane do Oddziału Rękopisów Instytutu Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.  RUSSIAN ESOTERICISM IN THE RESEARCH CONDUCTED BY THE LABORATORY OF NON-DOGMATIC SPIRITUALITY Traditions of esotericism determine the scope of research conducted by The Laboratory of Non-Dogmatic Spirituality.  In the 1990s, academics from The Institute of Eastern-Slavic Philology founded a research laboratory at the Faculty of Languages at the University of Gdańsk. Soon academics from other centers joined in. Nowadays, the group comprises scholars from Polish universities, as well as from Russia, Ukraine, the USA, Sweden and Germany. Among the most interesting projects carried out by the Laboratory, one can find the research connected with a unique archive that was presented to the Department of Manu-scripts at Gorky World Literature Institute (Russian Academy of Sciences in Moscow). The collection, which was handed over in 2014, had been compiled by late Ludvig Aleksandrovich Novikov (1933–2005), a physicist, scientist, academic by profession, but an archivist and a culture researcher by avocation. The collection includes valuable documents concerned with the history of anthroposophy, one of the initiation schools mentioned above, which was extremely popular in Russia, especially with representatives of the art world.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016-04-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2015-issue-2-article-4617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.