PL EN


2015 | 2 |
Article title

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ РУСИСТИКИ В ИНСТИТУТЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОй ФИЛОЛОГИИ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1990–2015)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ĆWIERĆWIECZE RUSYCYSTYKI LITERATUROZNAWCZEJ W INSTYTUCIE FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ UJ (1990–2015) W artykule dokonano oglądu dorobku rusycystyki literaturoznawczej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Autorka dochodzi do wniosku, że w konfrontacji ze zmianami ustrojowymi oraz z nową sytuacją organizacyjną jednostki literaturoznawcze Instytutu poradziły sobie nader dobrze, o czym świadczyć może między innymi liczba 65. publikacji książkowych wydanych w tym okresie, co dokumentuje dołączony do artykułu aneks.   THE QUARTER-CENTURY OF RUSSIAN LITERARY STUDIES IN THE INSTITUTE OF EASTERN SLAVONIC STUDIES OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY (1990–2015) The article presents the achievements of Russian literary studies in the Institute of Eastern Slavonic Studies of the Jagiellonian University in the last twenty five years. The author`s conclusion is that in confrontation with the political changes and with the new organizational situation the literary studies units in the Institute handled very well, what prove sixty-five books publicized during this period (see enclosed appendix).
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016-04-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2015-issue-2-article-4618
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.