PL EN


2015 | 2 |
Article title

ЛИНГВИСБИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НА СТРАНИЦАХ ЖуРНАЛА «PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY» В 1990-е ГОДЫ

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
PROBLEMATYKA LINGWISTYCZNA NA ŁAMACH „PRZEGLĄDU RUSYCYSTYCZNEGO” W LATACH 90. XX WIEKU Artykuł zawiera omówienie problematyki językoznawczej, jaka pojawiła się w pracach opublikowanych w „Przeglądzie Rusycystycznym” w latach 1992–1999. W centrum uwagi znajdują się artykuły poświęcone takim zagadnieniom jak nowe zjawiska w języku rosyjskim, semantyczne przekształcenia w zasobie leksykalnym języka rosyjskiego, zapożyczenia, problemy leksykografii i terminologii. W przekonaniu autorki artykułu omawiane czasopismo - zarówno dawniej, jak i dziś - pełni ważną role w rozwoju nauki i lingwodydaktyki. LINGUISTIC PROBLEMS IN THE COLUMNS OF «RUSSIAN REVIEW» DURING THE NINETIES OF ХХ CENTURY The article deals with the linguistic problems in the columns of «Russian Review» (1992–1999). Especially the themes concerning new processes in the Russian language, semantic metamorphosis in the lexis, borrowings, problems of lexicography and terminology are discussed. In author’s opinion, periodical «Russian Review» fulfilled formerly and fulfils at present the important scientific and educational function. 
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016-04-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2015-issue-2-article-4622
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.