PL EN


2015 | 2 |
Article title

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА «ПОЛьСКИХ» СТАРОВЕРОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
HISTORIA I KULTURA POLSKICH STAROOBRZĘDOWCÓW W BADANIACH OSTATNICH LAT Badania nad językiem, historią a kulturą staroobrzędowców są prowadzone od lat powojennych w różnych polskich ośrodkach naukowych i akademickich - w Warszawie, Toruniu i Olsztynie. W ostatnich latach przy wsparciu finansowym NCN zostały podjęte prace o nowym charakterze metodologicznym, w których biorą udział zarówno doświadczeni badacze, jak i należący do młodej generacji. Wnioski płynące z badań przyczynią się do rozwoju nowych kierunków humanistyki: antropologii kulturowej, historii i socjologii kultury oraz filologii w jej najszerszym ujęciu. Artykuł przedstawia zadania oraz wyniki dwóch projektów zrealizowanych w latach 2011–2013 przez zespół badawczy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. HISTORY AND CULTURE OF POLISH OLD BELIEVERS IN RESEARCH OF RECENT YEARS The study of language, history and culture of the Old Believers are taught for years after World War II in various Polish research centers and universities - in Warsaw, Toruń and Olsztyn. In recent years, with financial support from the National Science Centre researches were started that have a new methodological character and join in one team both the experienced and young researchers. The conclusions of the study will contribute to the development of new fields of the humanities: cultural anthropology, history and sociology of culture, and philology in its broadest sense. The article deals with the problem and the results of two projects carried out in 2011–2013 by the research team of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016-04-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2015-issue-2-article-4624
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.