PL EN


2015 | 3 |
Article title

СЕМИОЗИС РУССКИХ ЧАСТИЦ И КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНТЕКСТ

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tworzenie i funkcjonowanie partykuł rosyjskich a kontest komunikacyjny Uważa się, że funkcja partykuł jako subznaków zawarta jest w pragmatycznej aktualiza-cji części wypowiedzi (zdania). Słowo funkcjonuje w społeczeństwie jako znak w wyniku określonego użycia: pragmatyczna część wypowiedzi jest podstawą do określenia istoty znaku. W związku z tym pojawia się pytanie: co stanowi pragmatyczny składnik sub-znaku, czyli wyrazu współznaczącego (synsemantycznego)? Z naszych analiz wynika, że pragmatycznymi składnikami rosyjskiej partykuły jako subznaku są funkcje dystynk-tywna i asocjacyjna, zaś kontekst komunikacyjny pełni funkcję sugestywną. Semiosis of Russian particles and communicative context It is known that the function of particles as sub-marks lies in the actualization of the pragmatic part of an utterance or a sentence. The mark becomes a mark owing to its definite usage in the society: the pragmatic part of an utterance is the basis for determining the essence of the mark. In this connection in this connection question: what does the pragmatic component of a submark or a syncategorematic word include? The analysis we have conducted shows that the pragmatic components of that has been Russian particle as a sub-mark are the distinctive and associative functions, but the communicative context performs the suggestive function. 
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016-04-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2015-issue-3-article-4636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.