PL EN


2016 | 1 |
Article title

ЛЕКСИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕЧИ: СИНКРЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (В СОПОСТАВЛЕНИИ РУССКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje synkretyczne cechy potocznego słownictwa komputerowego (slang/żargon). Termin synkretyzm oznacza niedyskretne zjawiska lub połączenie, fuzję lubzjednoczenie różnych i często sprzecznych elementów. Synkretyzm na poziomie leksykalnymoznacza formalną i semantyczną asymetrię, gdy jeden znak może mieć dwalub więcej znaczeń, lub jedno znaczenie może zostać wyrażone przez dwa lub więcejznaków. Synkretyzm jako leksyko-semantyczna kategoria jest traktowany jako jednoczesnepołączenie dwu lub kilka denotatów lub sygnifikatów. Obejmuje on takiezjawiska jak metafora, metonimia, słowa-symbole, leksykę konotatywną, hiperonimyi frazeologizmy.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017-04-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2016-issue-1-article-5496
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.