PL EN


2017 | 1 |
Article title

Прогрессивные и консервативные мифы русской литературы

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Roman Szubin, Progresywne i Konserwatywne Mity Literatury Rosyjskiej Niniejszy artykuł jest poświęcony badaniom z zakresu rosyjskiego literaturocentrizmu. Rozpatrują się najbardziej wyraziste momenty tworzenia mitów w literaturze rosyjskiej, w tym tzw mit Puszkina, mit o poczodzeniu (origin-myth) Dostojewskiego, oraz metamitologia Bitowa i Galkowskiego. Wprowadza się nowe określenie: progresywne i konserwatywne mity, to określenie jest związane z orientacją mitotwórczej świadomości od teraźniejszości ku przeszłości, oraz od przeszłości ku teraźniejszości (mity Lermontowa, Tutczewa, Dostojewskiego). Autor preferuje hermeneutyczne podejście, dla którego demitologizacja jest związana z interpretacją mitu, zachowującą „przyjazne” jego rozumienie. Ta metoda powstała w hermeneutycznych badaniach Wardana Hayrapetyana i Armena Grigoryana i opiera się na prace rosyjskich naukowców hermeneutycznego nurtu Michała Bachtina, Włodzimierza Bibichina i Georgia Boczarowa. Roman Szubin, Progressive and Conservative Myths of Russian Literature This article is devoted to research in the field of Russian literature-centrism. Considered the most prominent moments of mythopoeia in Russian literature: the so-called "myth of Pushkin", "origin-myth" of Dostoevsky, as well as provide meta-mythological practice (meta-mythology of A. Bitov and D. Galkovsky). We introduce a new definition of "progressive" and "conservative" myths associated with the thrust of the myth-creating consciousness from the present to the past and from the past to the present (the myth of Lermontov, Tyutchev and Dostoevsky myth). The author dwells on the hermeneutic approach to the myth, for which the principal is demythologization through the interpretation of the myth that preserves "friendly" his understanding. This method is based on the hermeneutical research philologists Vardan Hayrapetyan and Armen Grigoryan, and relies on the work of Russian scholars and thinkers hermeneutical sense M. Bakhtin, V. Bibikhin, G. Bocharov.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020-03-21
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2017-issue-1-article-4099
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.