PL EN


2017 | 1 |
Article title

Progresywne i regresywne mity literatury rosyjskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony badaniom z zakresu rosyjskiego literaturocentryzmu.Autor rozpatruje najbardziej wyraziste momenty kształtowania się mitów w literaturzerosyjskiej, w tym tzw. mitu Puszkina, mitu o pochodzeniu (origin-myth)Dostojewskiego. Wprowadzone zostaje określenie mitów regresywnych i progresywnych- jest ono związane z orientacją mitotwórczej świadomości od teraźniejszościku przeszłości oraz od przeszłości ku teraźniejszości. Demitologizacja związana jestw rozumieniu autora z interpretacją mitu, zachowującą jego „przyjazne» rozumienie.Zastosowana metoda badawcza wypracowana została w hermeneutycznych badaniachWardana Hayrapetyana i Armena Grigoryana opartych na pracach rosyjskichhermeneutów: Michała Bachtina, Władimira Bibichina i Siergeja Boczarowa.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017-04-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2017-issue-1-article-5538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.