PL EN


2017 | 2 |
Article title

О переводах стихотворения A Song Иосифа Бродского - «технологический» эскиз

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O przekładach wiersza A Song Josifa Brodskiego - szkic „technologiczny”   W artykule poddano analizie jeden polski i dwa rosyjskie przekłady anglojęzycznego wiersza Josifa Brodskiego A Song. Celem badania było zweryfikowanie granic przekształceń semantycznych dopuszczalnych (i niedopuszczalnych) przy tłumaczeniu tekstu napisanego regularnym rozmiarem wersyfikacyjnym. Analiza wydobywa arbitralność i dowolność decyzji znaczeniowych podejmowanych przez tłumaczy oraz prowadzi do wniosku, że przekształcenia takie nie powinny przekraczać granic zakreślonego w przekładach pola semantycznego wyznaczanego przez oryginał, lecz winny ograniczać się do oddawania jego sensu poprzez różnego rodzaju przekształcenia    On Russian and Polish Translations of a poem A Song by Joseph Brodsky This paper concerns the analysis of three translations of the English poem by Joseph Brodsky entitled A Song (one is Polish and the other two are Russian). It was intended to investigate the boundary between the acceptable and unacceptable semantic transformations in the translation of a text provded with a regular rhyming pattern. The emphasis was put on revealing the arbitrariness and freedom of semantic decisions taken by the translators. As a result, the conclusion is drawn that such transformations should be restricted. In other words, they ought to correctly convey the meaning of the original text by virtue of various metaphorical transformations instead of crossing the boundaries of the original semantic field.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017-06-20
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2017-issue-2-article-5175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.