PL EN


2017 | 3 |
Article title

KRYPTOGRAFICZNOŚĆ TEKSTU POLSKIEGO W POEZJI BORYSA SŁUCKIEGO: MIĘDZY IDEOLOGIĄ A POZYCJĄ AUTORSKĄ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka niniejszego artykułu podejmuje próbę zanalizowania struktury i genezy tekstu polskiego w poezji Borysa Słuckiego, który tworzył w czasach radzieckich pod presją cenzury i ideologii komunizmu. Owe czasy były nacechowane niemożliwością wyrażania w sztuce poglądów różnych od oficjalnego punktu widzenia. Co więcej, niektóre tematy (takie jak, na przykład, stosunki Związku Radzieckiego a Polski) były szczegłowo konrolowane przez władzę.W związku z tym, sposób obrazowania poetyckiego w utworach Borysa Słuckiego dotyczących Polski miała charakter kryptograficzny. Poeta szczerze współczuł Polakom i tragicznej historii Polski, jednak nie był w stanie wydać niektórych wierszy bez poprawek cenzorów. Wbrew temu udało mu się stworzyć wspólny kod kulturalny dla całej generacji polonofilów rosyjskich lat 60. XX wieku i zaktualizować tekst polski i stereotypy tradycyjne w literaturze rosyjskiej po II Wojnie Światowej.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017-10-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2017-issue-3-article-4663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.