PL EN


2017 | 3 |
Article title

Языковой образ Владимира Жириновского в русскоязычных печатных СМИ и интернет-изданиях

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obraz językowy Władimira Żyrinowskiego w rosyjskojęzycznej prasie i wydaniach internetowych Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu językowego Władimira Żyrinowskiego w rosyjskojęzycznej prasie drukowanej i wydaniach internetowych, a także zbadanie środków językowych, przy pomocy których tworzony jest ów obraz. Autor analizuje fragmenty tekstów publicystycznych, zwracając uwagę na środki leksykalne i stylistyczne używane przy opisach W. Żyrinowskiego, jego działalności i roli, którą polityk pełni w przestrzeni publicznej współczesnej Rosji. Procentowe zestawienie zastosowanych w zebranych tekstach środków językowych pozwala autorowi wywnioskować, jaki aspekt postaci W. Żyrinowskiego najczęściej przyciąga uwagę mediów. Wyłaniająca się podczas analizy artykułów prasowych jednorodność obrazu W. Żyrinowskiego zmusza autora do refleksji nad stopniem zgodności medialnego image’u polityka z jego prawdziwą osobowością.   Language Image of Vladimir Zhirinovsky in Russian-language Press and in the Electronic Publications The target of this study is presenting the language image of Vladimir Zhirinovsky in Russian-language press and in electronic publications, as well as examining the language means, which are used to create such image. The author analyses the fragments of commentaries, taking into consideration linguistic and stylistic means used for describing Vladimir Zhirinovsky, his activities and his role, played by the politician in the society in the contemporary Russia. The percentage comparison of the language means used in the collected materials, enables the author to conclude, which aspect of the Vladimir Zhirinovsky’s image draws the attention of media the most. The emerging homogeneity of Vladimir Zhirinovsky’s image, during the analysis of press releases, forces the author to reflect on the degree of the image conformity of him as a politician with his authentic personality.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017-10-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2017-issue-3-article-5556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.