PL EN


2017 | 4 |
Article title

фонетические особенности современного русского языка в историческом освещении

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
SPECYFIKA FONETYCZNA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA ROSYJSKIEGO W ASPEKCIE HISTORYCZNYM Streszczenie W artykule omówiono najważniejsze procesy historyczne w systemie dźwiękowym do momentu pojawienia się piśmiennictwa słowiańskiego (koniec X - początek XI w.). Odegrały one istotną rolę w kształtowaniu się współczesnego języka rosyjskiego. Rozpatrzono m.in. procesy fonetyczne, które wpłynęły na specyfikę języków słowiańskich - zasadę sylaby otwartej, wewnątrzsylabowej harmonii samogłosek oraz proces redukcji samogłosek. W artykule przedstawiono również konsekwencje tych zjawisk: zanik spółgłosek końcowych, pojawienie się etymologicznie nieuzasadnionej głoski lub grupy głosek na początku wyrazów, uproszczenie grup spółgłoskowych, monoftongizacja dyftongów oraz zmiany w połączeniach dwóch samogłosek. Autorka proponuje szereg zadań praktycznych, które mogą być wykorzystywane w nauczaniu języka rosyjskiego w aspekcie historycznym. Lilia Mukazhanova PHONETIC FEATURES OF MODERN RUSSIAN In HISTORICAL ASPECT Summary This article deals with the main historical sound processes at the time of the appearance of the Slavic script (the period until the end of the 10th - beginning of the 11th centuries), which are of great importance in the formation and development of the modern system of the Russian language. In particular, the results of phonetic processes that have had a great influence on the formation of features of Slavic by origin languages - laws of open syllable, intrasyllogic sinarmonism and the process of falling reduced vowels - are considered. Among them, the consequences of these laws are described: the loss of final consonants, the emergence of sound sounds, the simplification of consonant groups, the monophthongization of diphthongs, and changes in diphthongic combinations. As a methodical help, the author offered practical exercises.
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2017-issue-4-article-6266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.