PL EN


2018 | 1 |
Article title

Recepcja "Almanachu biednego Richarda" Benjamina Franklina oraz "Wstępu do historii powszechnej" Augusta Ludwiga Schlozera w Rosji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, na bazie rosyjskiej recepcji dzieł Benjamina Franklina i Augusta Ludwiga Schlözera, ukazano proces międzykulturowego transferu idei, mitów i pojęć ze świata zachodniego do Rosji. Popularność utworów Franklina, które wystawiano w oryginale w prywatnych bibliotekach, a tłumaczonych przez poetów i dekabrystów na zsyłce, z których figura burżuazyjnego wyznawcy „kodeksu honorowego” zaistniała w tekstach ówczesnych pisarzy rosyjskich, dowodziły żywotności zachodnich idei w Rosji. Inspirujące okazały się także dokonania naukowe Schlözera, które choć nie wywoływały tak jednoznacznie entuzjastycznych opinii wśród intelektualistów rosyjskich, to przyczyniły się do tworzenia podwalin pod historiografię XIX wieku i badań nad kronikami ruskimi. Popularność twórców tych dzieł stała się też istotnym czynnikiem prowadzącym do nawiązania i rozwoju stosunków naukowych i kulturalnych Rosji ze Stanami Zjednoczonymi i Niemcami.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018-05-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2018-issue-1-article-5081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.