PL EN


2018 | 1 |
Article title

The Pioneer Movement in the Contemporary Perception of Russians

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie Ruch pionierski we współczesnej recepcji Rosjan Celem artykułu jest ukazanie wieloaspektowej recepcji komunistycznego ruchu pozaszkolnego – pionierów – we współczesnym społeczeństwie rosyjskim. W artykule pokazano, jaki jest stosunek do pionierów starszych pokoleń Rosjan (którzy pamiętają ten ruch z własnych doświadczeń) oraz jak młode pokolenie Rosjan, wychowujące się w Federacji Rosyjskiej, spogląda na ten relikt przeszłości. Uwaga została skupiona na sposobach konstruowania pamięci o organizacji pionierskiej w różnych nośnikach pamięci, w tym również w tych, zaliczających się do kultury popularnej, a przez to najbardziej oddziałujących na współczesne rosyjskie społeczeństwo. Analiza recepcji ruchu pionierskiego w różnych kręgach współczesnego społeczeństwa rosyjskiego miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ten aspekt radzieckiej historii wpływa na konstrukcję pamięci zbiorowej Rosjan.   Резюме Пионерское движение в современном восприятии россиян Цель статьи – показать восприятие коммунистического внешкольного движения – пионеров – в современном российском обществе. В статье было представлено отношение к пионерам со стороны старших поколений россиян (которые помнят это движение по собственному опыту) и восприятие этого реликтового явления молодым поколением россиян, воспитывавшихся уже в Российской Федерации. Внимание было сосредоточено на способах формирования памяти о пионерской организации в разных носителях памяти, в частности, в тех, принадлежащих к популярной культуре и поэтому наиболее влияющих на современное российское общество. Анализ восприятия пионерского движения в разных кругах современных россиян должен был помочь ответить на вопрос, каким образом этот аспект советской истории влияет на конструкцию коллективной памяти россиян.  
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018-05-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2018-issue-1-article-6015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.