PL EN


2019 | 2 |
Article title

«Счастливые люди». Образ художника в цикле очерков Юрия Домбровского Гонцы

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Szczęśliwi ludzie”. Obraz artysty w cyklu szkiców Jurija Dombrowskiego Гонцы   Przedmiotem refleksji w niniejszym artykule jest obraz artysty w ujęciu Jurija Dombrowskiego. Pisarz uważał artystów i, szerzej, twórców kultury, za „ludzi szczęśliwych”. Szczęście dla artysty w jego pojęciu to posiadanie talentu, możliwość rozwoju, uczestnictwo w kulturze. Podjęta została także próba udowodnienia, że bohaterowie zbioru szkiców Гонцы są bliscy Dombrowskiemu jako artyście i człowiekowi ze względu na stosunek do sztuki, kultury i sposób postrzegania świata. „Happy people”. The artist’s image in a series of sketches by Jurij Dombrowski Гонцы   A matter of reflection in this article is the artist’s image in Jurij Dombrowski’s perspective. The writer considered artists and, more broadly, the culture’s creators as “happy people”. In his point of view, the happiness for artists would be having talent, development opportunities and participation in the culture. Also attempt of proving that the characters in Гонцы essays collection are close to Dombrowski as an artist and human, given his attitude to art, culture and his worldview, has been made.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-04-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2019-issue-2-article-7305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.