PL EN


2019 | 2 |
Article title

GLOTTODYDAKTYCZNE IMPLIKACJE W KONTEKŚCIE ZŁOTEGO JUBILEUSZU OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Olimpiada Języka Rosyjskiego jest zdeterminowana całą gamą różnorodnych proble­mów. Do nich należą, między innymi, te, które w przekonaniu autora niniejszych rozważań mają pierwszoplanowe znaczenie i dotyczą:                    -   kryteriów wyboru języka obcego w polskim systemie edukacji narodowej;                    -   statusu języka rosyjskiego w nowych warunkach geopolitycznych z uwzględnieniem sfery motywacyjnej w jego akwizycji;                    -   zarysowania nowych, bardziej racjonalnych potrzeb w opanowywaniu języka ro­syj­skiego. Przedstawione w danej publikacji implikacje glottodydaktyczne i inne, na tyle Złotego Jubileuszu Olimpiady Języka Rosyjskiego w Polsce stanowią pewien przyczynek do współ­czesnego spojrzenia na język rosyjski oraz inne języki obce.   Wyrazy kluczowe: nowe warunki geopolityczne, Olimpiada Języka Rosyjskiego, Złoty Jubi­leusz, motywacja instrumentalno‑integrująca, motywy pragmatyczno‑utylitarne, kompetencja interkulturowa, kompetencja lingwistyczna, kompetencja komunikatywna.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-04-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2019-issue-2-article-7517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.