Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Collectanea Theologica

Other titles

ISSN

0137-6985

ISSN

2720-1481
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

Full contents local availability

Yes

Notes

Collectanea Theologica jest kwartalnikiem teologów polskich. Na jego łamach są publikowane prace naukowe z zakresu teologii pozytywnej i teologii spekulatywnej. Ważną część stanowią biuletyny (biblijny, teologicznomoralny, misjologiczno-religioznawczy, socjologii religii i polonijny) poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom ze wskazanych dziedzin teologii. Na łamach czasopisma ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych oraz recenzje.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.