Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Other titles

ISSN

0302-7384
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / semianual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae od roku 2000 jest półrocznikiem (kolejne tomy ukazują się zawsze w terminie do 30 czerwca i 31 grudnia danego roku). Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie osiągnięć naukowych i przekładowych w zakresie szeroko pojętej filologii klasycznej w ogólnopolskim środowisku naukowym. Tematyka drukowanych w czasopiśmie artykułów pochodzi z obszaru obu literatur starożytnych, czyli greckiej i łacińskiej oraz popularnej w Poznaniu i innych ośrodkach recepcji antyku i oryginalnej literatury łacińskiej z okresu średniowiecza, renesansu i baroku. „Symbolae” dzięki streszczeniom obcojęzycznym i regularnej wymianie prowadzonej przez Instytut oraz przez Bibliotekę Uniwersytecką docierają także do czytelników zagranicznych.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.