Title

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Other titles
ISSN
0302-7384
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
półrocznik / semianual
Full contents
Full contents local availability
No
Notes
Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae od roku 2000 jest półrocznikiem (kolejne tomy ukazują się zawsze w terminie do 30 czerwca i 31 grudnia danego roku). Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie osiągnięć naukowych i przekładowych w zakresie szeroko pojętej filologii klasycznej w ogólnopolskim środowisku naukowym. Tematyka drukowanych w czasopiśmie artykułów pochodzi z obszaru obu literatur starożytnych, czyli greckiej i łacińskiej oraz popularnej w Poznaniu i innych ośrodkach recepcji antyku i oryginalnej literatury łacińskiej z okresu średniowiecza, renesansu i baroku. „Symbolae” dzięki streszczeniom obcojęzycznym i regularnej wymianie prowadzonej przez Instytut oraz przez Bibliotekę Uniwersytecką docierają także do czytelników zagranicznych.
Journal contents
  • Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.