Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Roczniki Historyczne

Other titles

ISSN

0324-8585
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Roczniki Historyczne ukazują się od 1925 r. Ich założycielem był wybitny mediewista profesor Kazimierz Tymieniecki. Czasopismo szybko wyszło poza ramy lokalne i już przed wojną zyskało uznanie jako jedno z kilku najważniejszych polskich czasopism historycznych. Wydawcą Roczników początkowo, aż do wybuchu II wojny światowej, było Towarzystwo Miłośników Historii w Poznaniu. Po wojnie czasopismo ukazywało się już „nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, a od tomu XX (wydanego w 1955 r.) jako organ jego Wydziału Historii i Nauk Społecznych. W 2003 r. jako współwydawca dołączył Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla. Publikacje z roczników 2005-2012 dostępne są w Bibliotece Nauki wyłącznie w postaci metadanych (bez pełnych tekstów).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.