Title

Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury

Other titles
EN
Ethnolinguistics. Problems of Language and Culture
RU
Этнолингвистика. Проблемы языка и культуры
ISSN
0860-8032
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents local availability
Yes
Notes
Rocznik „Etnolingwistyka" (od tomu 8. z podtytułem: "Problemy Języka i Kultury”) stanowi platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i z zagranicy zainteresowanych badaniem języka w jego relacji do kultury. Przyjęto szeroką definicję etnolingwistyki jako lingwistyki antropologiczno–kulturowej o nachyleniu kognitywnym. Zakres tematyczny rocznika zakreślono szeroko: język we wszystkich jego odmianach, także ogólnej, w jego relacji do kultury, człowieka i społeczeństwa. Publikowane są zarówno rozprawy o charakterze teoretycznym, jak i studia osadzone w ramach jednego języka (i jednej kultury), a także analizy porównawcze w skali słowiańskiej i nawet szerszej (europejskiej i pozaeuropejskiej). Oprócz oryginalnych prac prezentujących wyniki najnowszych badań naukowych publikowane są też recenzje i omówienia, noty i informacje bibliograficzne na temat nowo wydanych prac z zakresu etnolingwistyki oraz sprawozdania z konferencji naukowych o tematyce etnolingwistycznej/ zgodnej z profilem czasopisma. Roczniki 2003-2012 są dostępne w Bibliotece Nauki wyłącznie w postaci metadanych (bez pełnych tekstów)
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.