PL EN


Journal
2015 | 63 | 459-473
Article title

Fear – an aspect of Byzantine psychological warfare

Content
Title variants
PL
Strach – element bizantyńskiej wojny psychologicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób strach oddziaływał na starożyt­nych żołnierzy. W badaniach wykorzystano metody stosowane w nowej histo­rii wojskowości oraz elementy warsztatu psychologii społecznej, zwłaszcza jej części traktującej o zachowaniach zbiorowych. W celu dokonania analizy, autor wykorzystał traktat wojskowy z końca VI w. – Ars militaris oraz inne teksty źródłowe, pełniące funkcję pomocniczą. Dzięki zastosowaniu źródła spisanego przez autora będącego praktykiem, udało się uchwycić elementy póź­norzymskiej sztuki wojennej, które dziś określamy mianem wojny psychologicz­nej. Autor artykułu postawił hipotezę, że starożytni dowódcy świadomie wyko­rzystywali strach jako pożyteczne narzędzie motywujące własnych żołnierzy oraz demotywujące wojska przeciwnika; w zakończeniu podkreślił jednak, że dalsze badania nad tym zagadnieniem są konieczne, a wyniki należy interpretować bar­dzo ostrożnie w przypadku stosowania nowoczesnego kotekstu.
Journal
Year
Volume
63
Pages
459-473
Physical description
Dates
published
2018-12-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0860-9411-volume-63-article-3575
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.