PL EN


Journal
2016 | 65 | 491-496
Article title

Bernard of Lublin (Bernardus Lublinius) and his Ficinian anthology: some observations

Content
Title variants
PL
Biernat z Lublina (Bernardus Lublinius) i jego antologia ficiniańska: kilka uwag
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma w zamierzeniu naświetlić grupę problemów zwiaza­nych z antologią tekstów filozoficznych przekazaną przez autograficzny rękopis Biernata (Bernarda) z Lublina. Autor artykułu skupia się na dwóch zagadnieniach: problemie źródeł wypisów Biernata z łacińskich przekładów dialogów herme­tycznych i dzieł Platona (w tłumaczeniu Marsilia Ficina) oraz metodzie kompila­cyjnej zastosowanej przez polskiego pisarza. W zamierzeniu autora spostrzeżenia zawarte w artykule mają być użyteczne w przyszłych badaniach nad antologią, w tym w przygotowywanej edycji krytycznej.
Journal
Year
Volume
65
Pages
491-496
Physical description
Dates
published
2018-12-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0860-9411-volume-65-article-3512
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.