PL EN


Journal
2017 | 67 | 743-765
Article title

Творець і творіння, Бог і людина, сутність й енергія в богословській думці Атанасія Олександрійського

Content
Title variants
EN
Creator and creation, God and the human person, essence and energy in the theology of Athanasius of Alexandria
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article discusses the problem of the ontological distinction between God’s transcendence and immanence in the theological thought of Athanasius of Alexan­dria, a Church Father of the IV century. The author presents the main conceptual and terminological apparatus that Athanasius used in his antinomic approach to the “reconciliation” of apophatic and kataphatic images of God. He analyzes the key characteristics of these two dimensions of the nature of God. Special attention is paid to the analysis of the kataphatic approache in answering the question: how can God, who is completely ontologicaly removed from created reality, be at the same time actively present in the world and filling it. In this context the author analyzes the key notions, which express the “intradivine” remoteness and God’s active nearness in relation to created being.
UK
Artykuł omawia problem rozróżnienia ontologicznego między Boską trans­cendencją oraz immanencją w myśli teologicznej Atanazego Aleksandryjskiego, Ojca Kościoła IV wieku. Autor przedstawia podstawowy aparat pojęciowy oraz terminologiczny stosowany przez Atanazego w jego antynomicznym podejściu do „pogodzenia” między apofatycznym i katafatycznym obrazem Boga. Anali­zuje on właściwości kluczowe tych dwóch wymiarów natury Boga. Szczególna uwaga została poświęcona analizie katafatycznego podejścia do odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Bóg, całkowicie oddalony w aspekcie ontologicznym od rzeczywistości stworzonej, może jednocześnie być aktywnie obecny w świecie i napełniać go? W tym kontekście autor analizuje pojęcia kluczowe, które wyra­żają „wewnątrzboskie” oddalenie oraz aktywną bliskość Boga w odniesieniu do bytu stworzonego.
Journal
Year
Volume
67
Pages
743-765
Physical description
Dates
published
2018-12-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0860-9411-volume-67-article-3426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.