PL EN


Journal
2017 | 68 | 165-177
Article title

Σχεσισ and ομοουσιοσ in Gregory of Nyssa’s Contra Eunomium: metaphysical contest and gains to trinitarian thought

Content
Title variants
PL
Σχεσισ and ομοουσιοσ w Contra Eunomium Grzegorza z Nyssy: metafizyczny spór i postęp w myśli trynitarnej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Ewolucja myśli trynitarnej, która dokonała się za sprawą traktatu Contra Eunomium Grzegorza z Nyssy, doprowadziła niektórych naukowców do poglądu, że Grzegorz w swej polemice przeciw Eunomiuszowi wprowadził tryteistyczny sposób myślenia (G.C. Stead). Odwołując się do scšsij Ojca i Syna w swojej polemice z Eunomiuszem, Grzegorz rzeczywiście ułatwił właściwe rozumienie pojęcia ÐmooÚsioj w ciągłości z doktryną o dwóch naturach, którą wypracowali Atanazy i Bazyli w swych wcześniejszych wystąpieniach przeciw Eunomiuszowi. Jednak równocześnie zaznaczył też różnicę w pojęciu fÚsij, która jest boska, ale ma skutki nawet w stworzonej naturze. Niniejsza praca ma na celu przedstawić istotę tych zmian dokonanych przez Grzegorza z Nyssy, które wynikły na skutek herezji eunomiańskiej.
EN
The development of Trinitarian thought that occurred in Gregory of Nyssa’s Contra Eunomium has led some to think that in his debate with Eunomius Gregory introduced a tritheist mode of thinking (G.C. Stead). In having recourse to the scšsij of the Father and of the Son in his polemic with Eunomius, he actually facilitates a recovery of the sense of ÐmooÚsioj in continuity with the doctrine of the two natures as introduced by Athanasius and Basil in the latter’s initial response to Eunomius. However, this simultaneously marks a difference in the notion of fÚsij, which is at the level of divinity and has repercussions even in created nature. This paper seeks to show the substance of this variation, something that on account of Eunomian heresy has been introduced by Gregory of Nyssa.
Journal
Year
Volume
68
Pages
165-177
Physical description
Dates
published
2018-12-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0860-9411-volume-68-article-3340
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.