Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 28 | 53-64

Article title

„Aus dem Tagebuch einer Schnecke“ – Probleme einer russischen Übersetzung in den 1990er Jahren

Content

Title variants

EN
“From the Diary of a Snail” – Problems of a Russian translation in the 1990s
PL
„Aus dem Tagebuch einer Schnecke“ – Probleme einer russischen Übersetzung in den 1990er Jahren

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
Günter Grass’s works were rarely published in the USSR. He and his work were looked at very critically and it was mostly connected with the political views. This situation changed after the fall oft the Soviet regime. Grass became a widely known author. In the Soviet Union, literature was always under censorship, so texts of foreign writers were often changed according to certain criteria. On the basis of the novel “From the Diary of a Snail” the author shows that this (the practice of censorship) had an influence on translations in the early post-Soviet era, in the 1990-ies.
PL
„Z dziennika ślimaka” – problemy rosyjskiego przekładu z lat dziewięćdziesiątych XX wieku W czasach Związku Radzieckiego przetłumaczono na język rosyjski niewiele utworów Güntera Grassa. Oceniano bardzo krytycznie pisarza i jego twórczość, co miało związek z jego poglądami politycznymi. Zmieniło się to po upadku systemu radzieckiego. Grass stał się szeroko znanym autorem. W Związku Radzieckim literatura podlegała cenzurze, która ingerowała w teksty zagranicznych pisarzy według określonych kryteriów. Na podstawie analizy książki „Z dziennika ślimaka” autorka pokazuje, że miało to także wpływ na przekłady we wczesnym okresie postsowieckim w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Keywords

Year

Issue

28

Pages

53-64

Physical description

Dates

published
2013-04-03

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1230-6045-year-2013-issue-28-article-1550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.