Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 31 | 252-264

Article title

Zur Überwindung der Sprachlosigkeit bei den ersten türkischen „Gastarbeitern“ und ihren Abkömmlingen anhand des Kinohits Almanya – Willkommen in Deutschland

Content

Title variants

EN
Towards the overcoming of speechlessness by first Turkish Gastarbeiters and their next of kin, based on blockbuster Almanya – Welcome to Germany
PL
Zur Überwindung der Sprachlosigkeit bei den ersten türkischen „Gastarbeitern“ und ihren Abkömmlingen anhand des Kinohits Almanya – Willkommen in Deutschland

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
The article addresses language accents in a migrant society. To this end, references are made to the cinema debut of Şamdereli sisters entitled Almanya – Welcome to Germany (2011). Linguistic abilities and lack of such abilities of actors of Turkish origin unravels poorly thought-over daily reality: the linguistic potential of immigrant new-comers and their ancestors is a result of the mistakenly conducted immigrant and educational policy in Germany, which is best expressed by Max Frisch, in the following words: “We summoned labour, yet people arrived”.
PL
O przezwyciężeniu niemożności mówienia u pierwszych „gastarbajterów“ tureckiego pochodzenia, a także u ich potomków na podstawie głośnego filmu Almanya – Willkommen in Deutschland Niniejszy artykuł poświęcony jest akcentom językowym w społeczeństwie (po)migracyjnym. W tym celu autorka odwołuje się do debiutu kinowego sióstr Şamdereli, znanego pod nazwą Almanya – Willkommen in Deutschland (2011). Sprawności językowe, a także ich brak demaskują nie do końca uświadomioną rzeczywistość: językowy kapitał imigrantów i ich potomków jest skutkiem wadliwie prowadzonej polityki migracyjnej i edukacyjnej w Niemczech, co trafnie wyraża maksyma Maxa Frischa: „Posłaliśmy po siłę roboczą, a przybyli ludzie“.

Keywords

Year

Issue

31

Pages

252-264

Physical description

Dates

published
2014-09-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1230-6045-year-2014-issue-31-article-1497
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.