Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 33 | 163-177

Article title

Kulinarische Phraseologismen zwischen Kulturspezifik und Universalität

Authors

Content

Title variants

EN
Culinary phraseology – between cultural specificity and universalism
PL
Kulinarische Phraseologismen zwischen Kulturspezifik und Universalität

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
Culinary names belong to the main lexical store of a language and that is why are often used in phraseology. They are used for building metaphors and images, which in a figurative way illustrate states and events of the reality beyond language. Within culinary phraseology one can identify universal units and the specific ones which are strictly connected with a given language and culture. The article presents the most important sources of origins of culinary phrasemes, which have been divided into the universal and the specific ones. It has been illustrated by the examples from four languages: German, English, Polish and Spanish.
PL
Frazeologia kulinarna między specyfiką kulturową a uniwersalnością Nazwy kulinarne należą do centralnych zasobów leksykalnych języka i jako takie są chętnie wykorzystywane we frazeologii. Służą budowaniu metafor i obrazów, które w sposób przenośny ilustrują zdarzenia i stany rzeczywistości pozajęzykowej. Wśród frazeologii kulinarnej wyróżnić można jednostki uniwersalne oraz specyficzne, ściśle związane z danym językiem i kulturą. Artykuł przedstawia najważniejsze źródła pochodzenia frazeologizmów kulinarnych w podziale na uniwersalne i specyficzne, ilustrując je przykładami w czterech językach: niemieckim, angielskim, polskim i hiszpańskim. 

Keywords

Year

Issue

33

Pages

163-177

Physical description

Dates

published
2015-09-15

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1230-6045-year-2015-issue-33-article-1419
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.