Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 27 | 65-82

Article title

Aktywność senatorów z województwa rawskiego na sejmach doby Wazów (1587-1668)

Content

Title variants

EN
Activity of Senators of the Rawa Voivodship during the Sejms of the Vasas’ times (1587-1668)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiona została aktywność senatorów z województwa rawskiego na sejmach za panowania trzech kolejnych Wazów (1587-1668). Zaprezentowano sylwetki kilku najbardziej aktywnych senatorów prezentując ich życiorysy polityczne. Przedstawiono w skrócie przebieg ich kariery urzędniczej i źródła awansu senatorskiego. Skupiono się głównie na uczestnictwie w sejmach i różnych formach aktywności parlamentarnej takich jak: udział w obradach, zabieranie głosu podczas wotów senatorskich, a także uczestnictwo w różnego rodzaju komisjach i deputacjach, do których byli wyznaczani na sejmach. W załączonej tabeli zestawiono wszystkich senatorów z omawianego okresu według hierarchii urzędów i w porządku chronologicznym odnotowując ich obecność na poszczególnych sejmach.
EN
The article discusses the activity of senators of the Rawa Voivodship in the Sejms during the reign of three consecutive Vasas (1587-1668). It depicts the most active Senators, presenting their political biographies and a brief overview of their civil servants' career and sources of senatorial promotion. The focus is mainly on participation in Sejms and various forms of parliamentary activity such as: participation in debates, speaking in the Senate as well as participation in various committees and deputations, for which they were appointed in Sejms. The attached table lists all senators from the discussed period according to the hierarchy of offices and in a chronological order, noting their presence in a given Sejm.

Year

Volume

27

Pages

65-82

Physical description

Dates

published
2020-05-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1232-1575-year-2020-volume-27-article-6406
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.