Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 27 | 94-105

Article title

Senatorowie litewscy na sejmach z lat 1664-1667

Authors

Content

Title variants

EN
Lithuanian Senators of the Sejms of 1664-1667

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem jest pokazanie, czy i na ile senatorowie litewscy wykazywali w okresie wydarzeń tzw. rokoszu Lubomirskiego aktywność na sejmach i czy ów konflikt był dla nich sprawą najistotniejszą. Jak wyglądała frekwencja senatorów litewskich w stosunku do koronnych i jaki był wśród nich układ sił między stronnikami dworu i opozycją? Czy miało to wreszcie przełożenie na ich zachowanie i jakie? W efekcie doszedłem do wniosku, że słabo angażowali się oni w wydarzenia polityczne Rzeczypospolitej, a tym samym nie stanowili dla dworu problemu, gdyż jeśli nawet nie popierali jego polityki, starali się nie brać udziału w ostrych nań atakach.
EN
The aim of the article is to show whether and to what extent Lithuanian Senators were active in the Sejms during the so-called Lubomirski's sedition and whether this conflict was the most important issue for them. What was the turnout of Lithuanian Senators compared to those from the Crown and what was the balance of power between court supporters and the opposition? Moreover, did it affect their behaviour and what was it like? Eventually I came to the conclusion that Lithuanian Senators were poorly involved in the political events of the Commonwealth and thus did not pose a problem for the court, because even if they did not support its policy, they tried not to participate in any sharp attacks on it.

Year

Volume

27

Pages

94-105

Physical description

Dates

published
2020-05-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1232-1575-year-2020-volume-27-article-6408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.