Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 2 | 45 | 21-34

Article title

Egzekucja, a humanitarne jej wykonanie

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia aktualnie stosowane metody wykonywania kary głównej i ich porównanie z innymi, prawnie i społecznie akceptowalnymi sposobami odbierania życia, jakimi są aborcja i dopuszczalna eutanazja. Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia uregulowań prawa międzynarodowego w zakresie możliwości stosowania kary śmierci w krajowych systemach prawnych. W drugiej części scharakteryzowane zostały najbardziej popularne w obecnej dobie metody egzekucji. Dalej autor omawia metody stosowane obecnie podczas zabiegów aborcyjnych i w dozwolonej eutanazji oraz porównuje je z wybranymi metodami wykonywanych egzekucji. W podsumowaniu autor potwierdza obydwie ze swoich hipotez: 1) niektóre ze sposobów wykonania egzekucji można uznać za humanitarne; 2) niektóre z obecnie stosowanych metod wykonania egzekucji nie są mniej humanitarne niż metody stosowane w aborcji i dozwolonej eutanazji.

Keywords

Year

Volume

2

Issue

45

Pages

21-34

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

References

 • Bosek L., Safjan M., Konstytucja RP. Komentarz, wyd. 1, tom 1, rok: Warszawa 2016.
 • Cieślak M.: Problem kary śmierci, Państwo i Prawo 1966, nr 12.
 • Gurgul. J., Spór o karę śmierci, Państwo i Prawo 1982, nr 10.
 • Jasiński J., Kara śmierci w aspekcie prawnym i moralnym, Więź 1979, nr 10.
 • Kuczma P., Prawna ochrona życia – prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
 • Świdziński J., Kara śmierci. W obronie życia ludzkiego, Warszawa 2009.
 • Tokarczyk R. A., Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 1997.
 • Law Review: Junk Mental Health Science and the Texas Death Penalty Tryb dostępu: https: //deathpenaltyinfo.org/news/past/17/2018.
 • M. Mierzwa, K. Niewegłowski, Trend abolicjonistyczny w polskim prawie karnym w XX w., Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe, http://szn.umcs.pl.
 • Odstraszający efekt kary śmierci – przegląd badań, Raport przygotowany dla Fundacji Ius et Lex, http://jacekczabanski.pl/?p=179.
 • Resolution 1984/50, Garantien zum Schutz der Rechte von Personen, denen die Todesstrafe droht, https://www.un.org/depts/german/wiso/e-res-1984-50.pdf.
 • Rozwój kary śmierci w Stanach Zjednoczonych / literaturoznawca. Magazyn „Historioscope” // https://uctopuockon-pyc.livejournal.com/437487.html.
 • Terytorium kary śmierci. Jak to się dzieje na Białorusi, // http://spring96.org/ru/news/85246.
 • The establishment of the Council of Europe, https://webgate.ec.europa.eu/sr/news/establishment-council-europe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2010730

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1507-4943-year-2021-volume-2-issue-45-article-35fbfbe5-9d83-3ba3-85c3-662cef1f3f81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.